Om Skeppet

Välkommen till Skeppet Folkets Hus i Målilla

som ägs och drivs av Målilla Byggnadsförening

Personal

 Asta Pettersson -   Föreståndare/Konferensvärdinna

Styrelse för Målilla Byggnadsförening

 Bo Bergman - Ordförande Au

 Annika Svensson - Vice ordförande Au

 Asta Pettersson - Kassör Au

Ledamöter

 Marie Bergman

 Carola Nilsson

 Håkan Pettersson

 Karl-Emil Söreling

Styrelsesuppleanter

 Andreas Billing

 Anders Dahlström

 Roger Klingstedt

Valberedning

 Asta Pettersson

 Åke Nilsson

Revisorer

 Therese Rönnlund

 Inger Karlsson

Ny adress

Skeppet

Atlantvägen 2

577 73 Målilla